Juridiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd på grund av coronaviruset.

Sidan uppdaterad 1.3.2020

Aktuell information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Frågor och svar om hur situationen påverkar undervisningen.

Frågor och svar om hur situationen påverkar studierna.

 

Centrumcampus och juridiska fakultetens preciserade instruktioner om undantagssituationen

Under vårterminen 2021 ordnas undervisningen och tentamina huvudsakligen på distans. Närmare information om enskilda studiehelheter hittas i WebOodi/Sisu.

Utgångspunkten när undervisningen för hösten 2021 planeras är att möjliggöra närundervisning på ett tryggt sätt. Besluten om höstens undervisning publiceras under sommarens lopp.

Anvisningarna uppdateras kontinuerligt när situationen ändras.

Lägescentralen vid Juridiska fakulteten ansvarar för innehållet på den här sidan. Till gruppen hör:
dekanus Pia Letto-Vanamo
prodekanerna Päivi Korpisaari, Sakari Melander, Taina Pihlajarinne
universitetslektor Jaana Norio
förvaltningschef Mira Matikkala
chef för studieärenden Johanna Harju
personalchef Hanna Lotti
kommunikationsspecialist Petter Gröning