Juridiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd på grund av coronaviruset.

Sidan uppdaterad 14.1.2022

Aktuell information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Frågor och svar om hur situationen påverkar undervisningen.

Frågor och svar om hur situationen påverkar studierna.

Lägescentralen vid Juridiska fakulteten ansvarar för innehållet på den här sidan. Till gruppen hör:
dekanus Johanna Niemi
prodekanerna Jaakko HusaJaana Norio, Juha Raitio
professor Dan Helenius
administrationsspecialist Linda Lindholm
chef för studieärenden Johanna Harju
personalchef Hanna Lotti
kommunikationsspecialist Petter Gröning