Flexibel start: Introduktion till ledarskap

Hurdan är en bra chef? Hur leder man kunnande? Hur forskar man i ledarskap? Introduktion till ledarskap är en flexibel webbkurs för alla intresserade. Du kan anmäla dig fram till den 10 februari 2020.

Ledarskap är ett ständigt samtalsämne, och inte utan orsak. Verksamhetsmiljöer förändras allt snabbare, arbetsuppgifter är allt mer självständiga, arbetstagare har allt mer ansvar för att utveckla verksamheten och det är allt viktigare att lyssna på kunderna.  

Eftersom ledningen ansvarar för att organisationen anpassar sig till omständigheter i ständig förändring ställs det också krav på nya slags färdigheter hos ledningen. En chef ska kunna motivera sin personal att arbeta och utvecklas, stå i öppen och aktiv växelverkan med såväl personalen som samarbetspartner samt uppmuntra självständig personal till delat ledarskap, att bära ansvar, att arbeta i nätverk och team och utveckla sitt kunnande. 

Men det är inte bara fråga om vår tid: chefens position, uppgifter och roll började förändras redan under tidigt 1900-tal. I bakgrunden till utvecklingen finns många olika faktorer som påverkat under en längre tid, t.ex. forskning och utbildning, förändringar i kultur och värderingar, teknologiska tillämpningar inom olika områden samt globaliseringen och dess inverkan på produktion, marknad och finansiering.

Introduktion till ledarskap (5 sp) är en webbkurs som genomförs självständigt och ger en bild av teman, forskning och praxis i anknytning till ledarskap. Temat granskas bland annat via ledarskapets historia, dess olika delområden, olika organisationer och ledarskapsforskning. Särskilt granskas ledarskap inom den offentliga sektorn och dess särdrag i förhållande till privata och tredje sektorn. 

Kursen lämpar sig för alla med intresse för ledarskapsfrågor. Att bekanta sig med sätt att arbeta och motiveras i en organisation skapar färdigheter att arbeta som chef, ställa saker i relation till varandra och finna utvecklingsobjekt. Kunskap om ledarskapsstilar är nyttigt även för den som inte formellt sett är chef. Ledarskap är något som i allt högre grad även förväntas av dem som arbetar med expertuppdrag eller i team. Det är också nyttigt för var och en att ha sådana färdigheter som förväntas av en anställd, t.ex. förmåga att arbeta som en del av en organisation och ge konstruktiv respons. 

PL Ismo Pohjantammi är timlärare vid Öppna universitetet och frilansforskare. Hans specialområde är förhållandet mellan politiker och förvaltning samt samarbete av governance-typ. Pohjantammi har blivit bekant med ledarskapets mångformiga tematik via olika forsknings- och utvecklingsprojekt om karriären:

”Ledarskapsforskning kan kopplas till frågeställningen inom många olika vetenskapsområden. Själv uppfattar jag att nya synvinklar från många olika områden kan införlivas i ledarskapsforskning eller så kan man fortsätta i nya riktningar.”

Det är fritt fram att anmäla sig till kursen i egen takt fram till 10.2.2020. Kursen kan genomföras på svenska eller finska.  Ytterligare information och anmälan i studieprogrammet: Introduktion till ledarskap 5 sp, mooc 

Läs mer: