Coronavirussituationen: information för Öppna universitetets studerande

Information om undervisningen och tjänsterna vid Öppna universitetet under undantagssituationen som orsakats av coronaviruset.

Denna nyhet har uppdaterats 26.1.2021 

Huvudpart av Öppna universitetets studierna ordnas på webben i vår och på sommaren 2021. 

Läs mer: