Coronavirusinformation gällande den farmaceutiska fakulteten

På den här sidan uppdateras aktuella detaljer om coronavirussituationen gällande den farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Uppdaterad 4.5.2021

Helsingfors universitet har utlyst undantagssituation.

Se först mera om coronavirussituationen vid Helsingfors universitet:

Allmänt

Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet (den allmänna informationskällan)
 

Studerande

Viktiga säkerhetsinstruktioner för studerande (läs noggrant!)
Instruktioner för studerande
Coronaviruset: information för nya studerande
Coronavirus och studierna – frågor och svar

Undervisningspersonalen

Instruktioner för undervisningspersonalen

Farmaceutiska fakulteten följer Helsingfors universitets beredskapsgrupps anvisningar. Dessutom ges följande preciserade anvisningar som uttryckligen gäller forskningen, undervisningen och andra arrangemang vid Farmaceutiska fakulteten:

Anvisningar för undervisningsarrangemang inom utbildningsprogrammen för farmaceutexamen och provisorexamen under undantagstillståndet vid Helsingfors universitet

Fakultetens mål är att i första hand försöka garantera att undervisningen för de obligatoriska studieavsnitten kan ordnas och att de studenter som är i slutskedet av sina studier kan utexamineras. Följande anvisningar preciserar Helsingfors universitets allmänna anvisningar för utbildningsprogrammen för farmaceutexamens och provisorsexamens del.

Anvisningar för lärarna vid Farmaceutiska fakulteten (på finska)
Anvisningar för studenterna vid Farmaceutiska fakulteten (på finska)

Distansarbete

Uni­ver­si­te­tets an­ställ­da och stu­den­ter ar­be­tar och stu­de­rar i förs­ta hand på di­stans till 31.7.2021.

Mera information

 

Kontakt:

dekanus Jouni Hirvonen
prodekanus (undervisning) Outi Salminen
personalchef Ville Honkanen