Anmälningarna till kurser som inleds våren 2016

Kom för att studera vid Öppna universitetet våren 2016!

Det finns fortfarande plats på en del kurser inom studiehelheter som startat på hösten. Du kan anmäla dig till kurserna ända fram tills kurserna börjar om det finns plats på dem. Märk att på en del av kurserna krävs förkunskaper.
Studierna vid Soc & kom

Grundkurs i juridik 3 sp ordnas som webbkurs. Obs! Uppgifterna är preliminära och kan förändras.

En del av kurserna på svenska ordnas vid Öppna universitetets samarbetsinstitut.

Du kan anmäla dig via webbtjänsten
Du hittar anmälningslänkarna i undervisningsprogrammen (också via nya söktjänsten).

I undervisningsprogrammen ser du hur, när och var undervisningen ordnas. I undervisningsprogrammen får du också anvisningar om hur man anmäler sig till kurserna och där finns också information om avgifter, examinationsformer och litteratur. Du ser anmälningsläget genom att klicka på anmälningslänken i undervisningsprogrammet. Betala kursavgiften 15 euro/studiepoäng i samband med anmälan.

Om du anmäler dig till en kurs som ordnas vid ett samarbetsinstitut kan du läsa mer om anmälningsförfarandet och avgifterna i undervisningsprogrammet.

Anmäl dig hos Studentservicen, om din arbetsgivare faktureras för studieavgiften eller om avgiften betalas via företagsfakturering. För fakturering behövs en fritt formulerad betalningsförbindelse/beställning från företaget.

Så här börjar du studera vid Öppna universitetet
Anmälan till kurser
Rådgivning
Studieämnena [fi]
Sök undervisning