62 sökande till Lärarakademin

Under höstterminen 2020 väljs nya medlemmar till Helsingfors universitets Lärarakademi. Ansökningstiden avslutades 5.10.

Sakkunnigpanelerna och bedömningsgruppen sammanträder från oktober till december 2020. Rektor utser de nya medlemmarna i december i år på basis av bedömningsgruppens utlåtande. Alla sökande informeras mot slutet av hösten. Därefter publiceras nyheten om Lärarakademins nya sammansättning på Lärarakademins hemsida i Flamma.

Följande ansökningsperiod infaller år 2022.

Tilläggsinformation om Lärarakademin och urvalsprocessen:

Tilläggsinformation om Lärarakademin och urvalsprocessen.