I Forskarkollegiums föreläsningsserie Kympin sarja får vi under hösten 2016 och våren 2017 höra tio berättelser om känslor. Tidpunkterna för evenemangen i Tankehörnan Alexen hösten 2016 och våren 2017 är 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 7.12, 18.1, 25.1, 1.2, 8.2 och 15.2 kl. 16.30–18.00.

Föreläsningsserien Kympin sarja ordnas av Helsingfors universitets forskarkollegium.

Helsingfors universitets Tankehörna och utrikesministeriet ordnar evenemanget Arktisk framtid för tredje gången i november. På evenemanget diskuterar man aktuella arktiska frågor tillsammans med experter. Kom med och diskutera utvecklingen i det arktiska området!

Programmet publiceras hösten 2016.

UniSport ordnar varje måndag kl. 11.30-11.45 (5.9–12.12.2016) en gymnastikpaus på 15 minuter för att mjuka upp nacken och axlarna. Pausgymnastiken är gratis och öppen för alla. Du behöver varken utrustning eller träningskläder. Kan det finnas ett roligare sätt att tillbringa kaffepausen?

Varför forskar man om rymden? Vad kan man hitta i rymden och hur utnyttjar man den potential som finns i rymden i dag? Hurdana människor arbetar med rymden? Det behandlar man under temaveckan Den nya rymden 26–28.4 i Tankehörnan. Under tre tillfällen diskuterar man vilka möjligheter den oändliga rymden ger. På diskussionstillfällena ger man nya perspektiv på rymden och olika fenomen i rymden och presenterar olika yrkespersoner som arbetar med rymden.

Teman är Varför rymden?, Den kommersiella rymden och Den överraskande rymden.

Forskningen om liv omfattar de levande organismernas mångfald i sin helhet, och också icke-levande materia, på en storleksskal som omfattar allt från gener och molekyler ända till jordklotet. Forskningen belyser hälsa, stödjer bioekonomi och fördjupar sig med samma brinnande iver i såväl människans och mikrobernas som våra kära sällskapsdjurs förunderliga värld. Forskningen om livets under växer och utvecklas precis som livet självt. Leve livsvetenskaperna och det underbara livet!

Livet står i fokus vid Helsingfors universitet och vid Tankehörnan i mars–maj 2016. Delta i diskussionen: #ihmeelämä

Studenter på handarbetslärarutbildningen och i slöjdvetenskap presenterar olika handarbetsrelaterade teman. Det utlovas traditionellt hantverk, gästande experter och modern slöjdvetenskap för alla intresserade!

Tidpunkterna för evenemangen i Tankehörnan Alexen våren 2016 är 28.1, 25.2, 23.3 och 18.4 kl. 16–18.