Utgivning av boken Tankens utåtvändhet

Välkomna att fira utgivningen av boken TANKENS UTÅTVÄNDHET: Georg Henrik von Wright som nordisk intellektuell - red. Johan Strang och Thomas Wallgren, Svenska Litteratursällskapet, 2016.

Välkomna att fira utgivningen av boken

TANKENS UTÅTVÄNDHET: Georg Henrik von Wright som nordisk intellektuell -
red. Johan Strang och Thomas Wallgren, Svenska Litteratursällskapet, 2016.

Platsen är tidningssalen i Porthania, Universitetsgatan 3, andra våningen och tiden måndag 12.12. kl 14.30. - 16.

Professorerna Sara Heinämaa, Henrik Meinander och Esa Saarinen deltar i samtalet
Samtalet blir tvåspråkigt, svenska och finska.

Vi bjuder på kaffe, vin och något tilltugg.

Med vänlig hälsning
Johan Strang och Thomas Wallgren