Nyhetsbrev från Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet 04/2020

Risto Kunelius tillträder som ny direktör för HSHH.

1) Hannu Nieminen tackar för sig och lämnar vidare sitt ledningsuppdrag vid HSSH

Hannu Nieminens uppdrag i ledningen för Institutet för humaniora och samhällsvetenskap upphör i slutet av december. Nieminen tackar alla som deltagit i arbetet med att grunda det multidisciplinära forskningssamarbetet på Centrumcampus.

"Tack för samarbete och stöd!

Jag har haft äran att vara HSSH:s direktör under grundandet 2020. Under vårt första verksamhetsår lyckades vi samla en driftig arbetsgrupp vid HSSH:s kontor. Genom denna grupp startade vi upp institutets verksamhet och inledde arbetet med att knyta kontakter till forskare och samarbetspartner både inom och bortom Helsingfors universitet.

Ännu i skrivande stund inväntar vi information om institutets stora PROFI6-projekts öde. Om projektet beviljas finansiering, vilket vi naturligtvis hoppas, kommer det att medföra viktiga resurser för utvecklingen av HSSH under många år framöver.

I planen för PROFI6 fastställs målet att HSSH före 2030 ska vara en av Europas fem bästa multidisciplinära forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap. Centrumcampus fakulteter och deras forskning ger alla möjligheter till detta.

Jag önskar HSSH:s nya ledning, alla forskare på Centrumcampus vid Helsingfors universitet och medarbetarna vid Universitetsservicen all framgång!"

Hälsningar, 
Hannu Nieminen 
Professor (emeritus) i kommunikationspolitik, Helsingfors universitet 
Visiting Professor, London School of Economics and Political Science (2021–2022)

2) Risto Kunelius är ny direktör för HSSH

Risto Kunelius, professor i kommunikation, har utsetts till ny direktör för HSSH. Han inleder sitt femåriga uppdrag som direktör i januari 2021.

Enligt Kunelius måste arbetet med att utveckla det multidisciplinära institutet utgå från forskningsgrupperna på Centrumcampus. Vid planeringen av verksamheten vill Kunelius lyssna uppmärksamt till forskarna på campus.

”Det folk håller på med just nu är det viktigaste. Det lönar sig inte att konkurrera med det. Det inkluderar intellektuell energi, de direkta arbetsgemenskaperna och all glädje i själva arbetet”, säger Kunelius.

Tidigare har Kunelius bland annat jobbat som direktör för forskningsinititivet INEQ (Helsinki Inequality Initiative) och professor i kommunikation och journalistik vid Tammerfors universitet.
 
På HSSH:s sidor på finska kan du läsa en intervju med Risto Kunelius (på finska), där han berättar vad julgubben borde ge forskningen i humaniora och samhällsvetenskaper i julklapp.

3) Forskningsstrukturen för språkvetenskap och digital humaniora har valts ut som en av helheterna av nationell betydelse

Det nationella projektet för forskningsinfrastruktur FIN-CLARIAH (Common Language Resources and Technology Infrastructure), som leds av Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, har valts in i vägvisaren för nationella forskningsinfrastukturer 2021–2024.

I vägvisaren inkluderas forskningsinfrastrukturprojekt som är strategiskt viktiga för Finland. Därför betraktas de projekt som valts ut som högklassiga och betydande helheter.

”Vägvisaren får allt större betydelse eftersom man vid Finlands Akademi har beslutat att merparten av finansieringen av infrastruktur ska delas ut till projekten i vägvisaren”, berättar Mikko Tolonen, professor i digital humaniora, som leder komponenten DARIAH-Fi inom FIN-CLARIAH.

Helsingfors universitet leder projektet och preliminära diskussioner har förts om placering av ett nationellt center för forskningsinfrastruktur vid Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet.

4) HSSH flyttar in i nya lokaler vid årsskiftet

HSSH flyttar in på Berggatan 3 (andra våningen) vid årsskiftet. Också forskningsinitiativet INEQ och Helsingfors universitets initiativ till främjande av forskning inom social- och hälsovård flyttar in i samma lokaler. Gemensamma lokaler stöder multidisciplinärt samarbetet på Centrumcampus. Tidigare fanns Teologiska fakulteten i lokalerna.

5) New Research Culture 18.1.2021 – ”Att främja forskningssamarbete och mångvetenskap inom och utom SSH: Verktyg, strategier och teman”

HSSH:s andra distansevenemang New Research Cultur om multidisciplinär forskningskultur hålls måndagen den 18 januari 2021 kl. 13.00.  Inledningsanförandet hålls av Bernd Kortmann, professor i engelska och lingvistik.

I sitt videoanförande berättar Kortmann om sina insikter om hur mångvetenskap enligt hans erfarenhet bör främjas såväl inom SSH som mellan humaniora och naturvetenskap.

Kortmann leder det multidisciplinära institutet FRIAS (Freiburg Institute for Advanced Studies) i Freiburg i Tyskland. Vid institutet bedrivs forskning i humaniora och samhällsvetenskap, medicin, natur- och biovetenskap samt teknikvetenskaper.

Vid det föregående New Research Culture-evenemanget omkullkastades stereotypier som ofta associeras med människo- och samhällsvetenskaplig forskning. Den intressanta diskussionen finns inspelad och kan ses på Vetenskapshörnans webbsidor (länk).

6) Anslut dig till HSSH:s vänner!

Alla som är intresserade av HSSH:s verksamhet kan ansluta sig till en e-postlista som utgör det så kallade HSSH:s vänner. På e-postlistan ges information om aktualiteter inom HSSH, dess verksamhet och evenemang samt om forsknings- och infrastrukturärenden som gäller SSH-området.

Prenumerera på listan genom att skicka ett meddelande till majordomo@helsinki.fi. Lämna ärendefältet tomt. I meddelandefältet skriver du 

subscribe hssh-friends e-postadress@helsinki.fi

t.ex. subscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi

Skicka ett meddelande till samma adress för att avprenumerera. Lämna ärendefältet tomt. I textfältet skriver du unsubscribe hssh-friendse-postadress@helsinki.fi

t.ex. unsubscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi.

Du får ett svar för att bekräfta att du vill ansluta dig till listan.