Nyhetsbrev från Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet 02/2020

Institutets kärnfunktioner har lanserats.

Nyhetsbrev från Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities 02/2020

 

1) HSSH-institutet – eller Hessu som det också kallas – har nu varit verksamt i ett knappt år. Kärnverksamheten har kommit effektivt i gång trots att det är svårt att ordna gemensamma evenemang på grund av coronavirusepidemin. Vårt mål är att i höst presentera institutets verksamhet ytterligare för forskarna på Centrumcampus. Jag önskar alla en bra höst!
Hannu Nieminen, direktör för HSSH 

2) HSSH ordnar Brown Bag Lunch-sammankomster varannan tisdag 

Den första mångvetenskapliga Brown Bag Lunch ordnas tisdag 29.9 kl. 14.15.
Biträdande professorn i digital humaniora Mikko Tolonen (HU) inleder med ett anförande om hur historiskt material kan undersökas och användas med digitala metoder. Tolonen har en bakgrund i historieforskning och de praktiska exemplen kommer från det området, men anförandet är avsett att gälla det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsfältet på ett allmänt plan.

Efter den korta inledningen har vi fri och informell diskussion i ca 40–60 minuter. 

Den första lunchen ordnas helt och hållet via Zoom, men i fortsättningen strävar vi efter att mötas fysiskt om coronavirussituationen tillåter. BB-luncherna är öppna för alla, och vi välkomnar varmt publik från alla discipliner vid Centrumcampus fakulteter och enheter.
Välkommen till Zoom-evenemanget! 

Tidpunkterna för höstens Brown Bag-luncher hittar du på vår engelskspråkiga webbplats.

3) Föreläsningsserien New Research Culture startar 9.11 

Måndag 9.11 kl. 13–15 ordnar institutet ett evenemang om de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinernas mångvetenskaplighet och aktuella forskning. Föreläsningen ordnas på Tankehörnans Stage och den kan följas på distans via Unitube.

Inledningsanförandet hålls av keynote speaker Kirsten Drotner, professor i medievetenskap vid Syddansk Universitet (SDU). Drotner har drivit flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt och är en av Europas ledande specialister inom området samhällsvetenskap och humaniora. Till Drotners forskningsintressen hör t.ex. mediepublik, digitalt lärande och museikommunikation. På SDU:s forskarportal kan du läsa mer om Kirsten Drotners forskarkarriär.

Efter inledningsanförandet fortsätter diskussionen under ledning av dekanus Pia Letto-Vanamo vid Juridiska fakulteten, som får sällskap av professorn i social- och kulturantropologi Sarah Green (HU) och professorn i systematisk teologi Risto Saarinen (HU). 

Evenemanget är startskottet för HSSH-institutets föreläsningsserie vars bärande tema är att främja mångvetenskap och ny forskningskultur inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdena. 

4) HSSH är en av spjutspetsarna i HU:s nya strategi

”HSSH – Intersections of People, Institutions and Technology” är ett av tre projekt vid HU som ansökt om Profi 6-finansiering. Projektet syftar till att utveckla en ny mångvetenskaplig forskningskultur inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdena vid HU genom att stärka de institutionella, infrastrukturella och mångvetenskapliga kunskapsresurserna inom datafiering . Projektet ingår i HU:s strategiska temaområde ”En mänsklig och rättvis värd”. Profi 6-finansieringen avgörs vid årsskiftet.

5) Utlåning av mindre apparatur underlättar materialinsamling

På Centrumcampus finns ett utlåningsställe där det går att låna videokameror och ljudinspelare med kringutrustning (stativ, mikrofon) att användas för materialinsamling. Utlåningen sköts av forskningskoordinator Mari Siiroinen mari.siiroinen@helsinki.fi.