Päivi Timonen har börjat som Konsumentforskningscentrets direktör

Dr. (Agroforst), docent Päivi Timonen har börjat som Konsumentforskningscentrets direktör 1.2017.

"Det är riktigt fint att vara med då forskningscentret integreras i det statsvetenskapliga fakultetet i en situation då universitetsutbildningen omformas och multidisciplinär akademisk forskning utvecklas. Centrets varumärke är starkt och min målsättning är att förstärka det", utsäger Timonen.