MILJÖEKONOMENS INTERNATIONELLA VARDAG

Maria Vuorelma brinner för miljöfrågor och vill se en grönare framtid. Maria har studerat miljöekonomi vid Helsingfors universitet och jobbar i dag som handläggare för Statens Energimyndighet i Sverige.

– Jag är inte av den traditionella skogsmulletypen även om jag nog tycker om att röra mig i naturen. Mitt intresse för miljöfrågor handlar mer om miljöns egenvärde, som kanske härstammar från en stark empatikänsla för alla levande ting.

Maria är särskilt insatt i frågor som berör klimatpolitik på ett internationellt plan. Hon jobbar med olika forskningsprojekt världen över och samarbetar med föreningar, organisationer och statliga organ. Här är Marias goda språkkunskaper till stor nytta.


– Utöver finska, svenska och engelska, förstår jag danska och norska. Jag kan också grunderna i några andra europeiska språk. Språkkunskaper är alltid värdefulla! Bland annat då jag deltog i klimatförhandlingarna i Lima, Peru hade jag nytta av att förstå en del spanska.

Utöver miljöekonomi och språk har Maria studerat socialpsykologi. Hon berättar att ekonomi och psykologi går tätt hand i hand. En förståelse för socialpsykologi, det vill säga hur människor tänker och fungerar i massor, stöder det nationalekonomiska, som följer och förutspår det samma. Tror majoriteten till exempel att det kommer att bli ekonomiskt bättre eller sämre tider så blir det ofta så.


– Mitt bästa råd till unga är nog att gör modiga val och välj spännande ämneskombinationer. Det vidgar dina vyer! Att vara nyfiken och öppet fråga om saker du inte känner till är också viktigt. Du lär dig bäst genom att vara aktiv och uppmärksam.

Ett ivrigt engagemang i studielivet har stött Marias senare karriärutveckling. Under studietiden var Maria ekonomiansvarig för sin egen ämnesförening, och ansvarade för föreningens första årsfest någonsin. Det här kom att påverka hennes framtid mer än hon kunde ana.

– I samband med årsfesten lade en konsult märke till mig. Han gillade mitt sätt att arbeta och jag kom att skriva mitt slutarbete för företaget. Det jobbet förde in mig på internationell klimatpolitik, och på det spåret är jag fortfarande. För att hitta din plats i arbetslivet lönar det sig att tänka brett och beakta många olika möjligheter. Du har inget att förlora då du tar kontakt med och visar ditt intresse för arbetsgivare som du vill jobba för.

För att ta hand om både miljöns och människornas välmående är det viktigt att rikta blickarna framåt säger Maria. Energisektorn står i dag för den överlägset största delen av utsläppen. En fossilfri framtid är utmaningen vi nu står inför.

– Om man som privatperson vill delta i att bygga en hållbar framtid och göra klimatsmarta val kan man fundera på vad man kan påverka inom de tre områden som en privatpersons utsläpp kommer ifrån: hur vi bor, hur vi rör oss och vad vi äter. Viktigast är ändå att rösta på en beslutsfattare som gör det möjligt för var och en av oss att fatta vettiga val i vardagen. Eller göra som jag och jobba för prissättning av utsläpp så att det skall vara dyrt att göra fel och billigt att göra rätt. 

 

Läs mer om utbildningsprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi.