Förhoppningen är många framgångssagor

29.12.2016
De Ehrnroothska stiftelserna donerade tillsammans 1 miljon euro till Helsingfors universitet. Donationen gjordes i samband med Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses 75-årsjubileum.

"Vetenskap, konst och litteratur är bärande krafter i vår kultur. Därför är dessa verksamheter värda allt stöd de kan få”, skrev Georg C. Ehrnrooth i stiftelsens 75-årshistorik.

– De fyra stiftelsernas verksamhetsområden täcker de flesta vetenskapsdisciplinerna och bredden var viktig för oss. Alla stiftelsernas verksamhetsområden finns vid Helsingfors universitet och vi kände att HU var den rätta mottagaren, berättade Göran J. Ehrnrooth, som är viceordförande i Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse.

Den äldsta ehrnroothska stiftelsen är Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse som främjar vetenskaplig forskning, kulturell och litterär verksamhet. Magnus Ehrnrooths stiftelse stöder forskning inom matematik, fysik, astronomi och kemi, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse stöder främst ekonomiska ändamål. Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelses ändamål är att stöda medicinsk forskning.

Göran J. Ehrnrooth tycker att medelanskaffningen och en ny form av grundkapital i form av privata donationer med starkt stöd från statmaktens sida är en positiv sak liknande internationella system. De ehrnroothska stiftelserna har haft nära band med Helsingfors universitet under alla 75 år, inte minst tack vare Georg Ehrnrooth d.ä. som studerade juridik vid det dåvarande Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors.

Genom tiderna har stiftelsen stött många vetenskapsmän- och kvinnor, speciellt vid Helsingfors universitet, som också har blivit internationellt berömda. Ett exempel är Ragnar Granit, som arbetade som professor i fysiologi vid HU år 1937. Han fick stöd av bl.a. Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse år 1938, men flyttade till Stockholm och utnämndes till chef för Nobelinstitutet några år senare. År 1967 belönades hans och hans kollegors arbete med Nobelpriset. Liksom då som nu, tampades den finländska vetenskapen med begåvningar som flyttade utomlands. Tidigare emigrerade många forskare till bl.a. USA för att ha möjlighet att bli riktiga stjärnor, men enligt Ehrnrooth är miljön också i Finland i dag lockande för vetenskapsmän och -kvinnor. Ehrnrooth anser att stiftelserna har en viktig roll i att locka utländska begåvningar till Finland. Hur avkastningen på donationen skall användas, har HU de bästa förutsättningarna att besluta om, anser Göran J. Ehrnrooth.

– Vi vill stöda den breda vetenskapsmassan där det ibland föds stjärnor och förhoppningarna är att det blir många framgångssagor i framtiden.