Ellen Eftestøl-Wilhelmsson – Avtalsrätt kan skydda miljön

29.11.2016
Juridiken är den äldsta samhällsvetenskapen. Lagen kan inte isoleras från politiken och samhället, konstaterar svenskspråkiga professorn i civil- och handelsrätt Ellen Eftestøl-Wilhelmsson.

Avtalsrätt kanske inte låter som ett område som har många beröringspunkter med hållbar utveckling eller miljöskydd. Men det har den, berättar nya professorn i civil- och handelsrätt Ellen Eftestøl-Wilhelmsson.

– Den nordiska avtalsrätten är gammal men mycket flexibel. Det går bra att skissa upp lösningar där t.ex. miljöperspektivet beaktas också i avtal mellan privata, konstaterar Eftestøl-Wilhelmsson.

– Med avtalsrätten som verktyg skulle vi kunna skapa en situation där parterna uppmuntras att beakta miljöeffekterna t.ex. när de kommer överens om transporter. Professorn är van vid att lagen utnyttjas flexibelt i miljöfrågor från sitt hemland Norge. Där finns det inskrivet i grundlagen att norska staten förbinder sig till hållbar utveckling. Frågan om det kan strida mot grundlagen att planera nya oljeborrningar skall avgöras av norska högsta domstolen inom kort.

Att använda juridiken på det här sättet kan kännas politiskt. Enligt Eftestøl-Wilhelmsson är det ändå ingenting märkligt.

– Juridiken är den äldsta samhällsvetenskapen. Man kan inte isolera lagen från politiken och samhället. Jurister måste också tänka på hur rätten fungerar i samhället. När samhället förändras kan också tolkningen av lagen förändras, även om förändringarna är mindre än om lagarna ändras.

Eftestøl-Wilhelmsson blev svenskspråkig professor vid Helsingfors universitet 2016. Hennes modersmål är norska, men svenskan är inget problem. Hon har bott länge i Finland och har svenska som hemspråk.

Professorn är däremot inte så bra på finska.

– Vårt utbildningsprogram är tvåspråkigt, så jag undervisar också studenter med finska som modersmål. Några har blivit förvånade över att de faktiskt måste tala svenska med mig också om svåra saker. Men vi har klarat oss bra hittills.