Att starta en insamling

Att starta en insamling är enkelt och behändigt. Vi hjälper dig att välja ett lämpligt donationsalternativ, informera om insamlingen och följa hur insamlingen framskrider.

Donationsalternativ

Du kan välja att donera till någon av våra befintliga fonder eller styra din jubileumsinsamling till ett ändamål som du själv väljer. Existerande fonder som stöder studerande och forskare inom ett visst område är exempelvis fonden för humaniora och samhällsvetenskaper och fonden för medicin. Nationalbibliotekets fond för kulturarv utökar i sin tur vårt gemensamma skriftliga kulturarv.  Läs mer om våra fonder här.

Om ingen av fonderna tilltalar dig hjälper vi dig gärna hitta ett lämpligt ändamål för din jubileumsinsamling. Om du vill styra din donation till ett specifikt ändamål är det också möjligt att grunda en fond som namnges efter dig som en del av vetenskapsfonderna. En namnfond kan grundas om din insamling samlat in minst 2 000 euro.

Gör så här

Ta kontakt med våra kontaktchefer om du vill grunda en jubileumsinsamling. Vi hjälper dig att välja donationsalternativ och informera om insamlingen. Om du önskar kan vi också skapa en egen webbsida för din jubileumsinsamling. Vi rapporterar hur fonden växer och hur medlen används samt hjälper dig tacka dem som donerat.

När du grundat en jubileumsinsamling är du också välkommen med i vår donatorklubb, Giraffklubben.

Våra kontaktchefer kan nås på adressen lahjoittajasuhteet(at)helsinki.fi eller per telefon 029 41 21650. Du kan också kontakta oss per post: Samhällsrelationer, PB 53 (Fabiansgatan 32), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET.