Alumnenkät 2017

Hej Helsingfors universitets alumn! Vi ber dig besvara en kort alumnenkät för att hjälpa oss utveckla en alumnverksamhet som passar just dig vid Helsingfors universitet.

Vårt mål är att under de kommande åren utveckla alumntjänsterna och allt bättre betjäna våra alumner både i Helsingforstrakten och utanför Helsingfors. För att detta ska vara möjligt är det mycket viktigt för oss att du besvarar enkäten.

Länken till alumnenkäten finns här intill och det tar ca 7-13 minuter att besvara den. Vi önskar att du tar dig tid att svara på den och dela med dig av dina önskemål gällande alumntjänsterna. Vi är också mycket tacksamma ifall du kan förmedla svarslänken till dina gamla studiekompisar och kolleger vid Helsingfors universitet.

Uppgifterna i enkäten behandlas konfidentiellt. Enkätsvaren rapporteras så att enskilda svar inte kan identifieras. Kontaktinformationen kan användas för att uppdatera informationen i alumnregistret.  Du kan besvara enkäten ända tills den 4 september här!

Mera information: Helsingfors universitets alumnservice, alumni(at)helsinki.fi