Helsingfors universitet deltar i Prideveckan med evenemang och regnbågsflaggning på alla campus

På programmet finns till exempel diskussionsevenemang och ett hurrarop för jämlikheten.

Helsingfors universitet deltar i Prideveckans officiella program genom att ordna egna evenemang och flagga för jämlikheten.

På evenemanget Hör vi en (kritisk) röst diskuteras till exempel könsmångfald och sexuell mångfald i arbetslivet och hur jämställdhet och likabehandling syns i universitetsundervisningen.  Evenemanget ordnas av universitetets jämställdhetskommitté onsdagen den 27 juni klockan 13–15 i Tankehörnan. Det är en del av universitetets evenemang för gemenskap, jämställdhet och likabehandling. Evenemanget är på finska och engelska, och vi strävar efter att även översätta presentationerna till svenska.

Under Prideveckan ordnar universitetet en regnbågsflaggning för jämlikhet. I fjol vajade flaggorna framför Porthania, men i år flaggar vi på alla fyra campus.

– I år deltar universitetet i större utsträckning än tidigare och även mer officiellt i evenemangsveckan, och därför vill vi att även flaggningen syns på alla campus. Universitetets evenemang är riktade både till alla vid universitetet och till allmänheten. Alla är välkomna, säger Timo Valtonen, jämställdhetsansvarig vid Helsingfors universitet.

Diskussion om regnbågsforskning och utställning på universitetsbiblioteket

Helsingfors universitets bibliotek deltar i år för första gången i Prideveckan. Paneldiskussionen Sateenkaareva tutkimus Helsingin yliopistossa (’Regnbågsforskning vid Helsingfors universitet’) går in på lhbtqi-forskning.

I panelen diskuterar experter och forskare från olika områden hur frågor som rör könsmångfald och sexuell mångfald beaktas inom forskning samt hur regnbågsrelaterade ämnen syns i talarnas egna arbeten. I panelen deltar bland annat psykolog och doktorand Emma Saure, doktorand i juridik Marjo Rantala och filosofie magister Pajtim Statovci. Panelen ordnas i Kajsahuset torsdagen den 28 juni klockan 15–17. Arrangörer är universitetsbiblioteket och Helsingin yliopiston Opiskelijavinokkaat, OVI.

Utöver panelen presenterar uställningen I slutet av regnbågen finns forskning regnbågsrelaterat material från bibliotekets samlingar. Utställningen finns i universitetsbibliotekets tredje våning i Kajsahuset.

Helsingfors Pride är Finlands största evenemang med fokus på sexuella minoriteters och könsminoriteters kultur och mänskliga rättigheter, och det ordnas 25.6–1.7.

Läs närmare om universitetets program och tidtabeller på universitetets Facebooksida.