Välkommen att läsa Keminyheter

3.4.2020
Tidskriften Keminyheter fortsätter sin fina tradition genom att i 2020 års upplaga presentera studiekultur, personer och forskning vid avdelningen för kemi vid Helsingfors universitet.

Den digitala publikationen innehåller 26 artiklar, i vilka över 30 författade medverkar. Den tryckta versionen utkommer efter undantagstillståndets slut, förhoppningsvis senast i början av juni. Tidskriften är ett gemensamt projekt vid avdelningen för kemi och ett stort tack riktas särskilt till huvudredaktören Johannes Pernaa.

– I samband med årets upplaga gjorde tidningsredaktionen vissa ändringar som förbättrar läsupplevelsen. Den viktigaste reformen är en tydligare struktur: artiklar inom samma kategori placeras nu efter varandra. Nu kan man läsa alla artiklar inom samma kategori utan att behöva bläddra till olika ställen i publikationen, säger Pernaa.

Dessutom har vi tagit i bruk teman, som i detta nummer representeras av artikelkategorin Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC).

Undervisningen vid avdelningen i kemi utvecklas aktivt genom det digitala språnget. Tidskriften innehåller flera artiklar på detta tema. Utvecklingen av digitala metoder är aktuellt, eftersom förutsättningarna att skapa och använda digitala lösningar går framåt med stormsteg både i Finland och internationellt.

Tidskriften Keminyheter stärker likaså sin digitala upplaga. Första steget är att utveckla tidskriftens elektroniska utdelning och lagring.

Lagringen har utvecklats genom att låta arkivera tidskriften i Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv Helda. Helda förbättrar tidskriftens användbarhet genom att erbjuda bl.a. permalänkar, fullständiga poster och lite analysdata som stöd för tidskriftens utveckling. Till exempel kan man nu följa med hur ofta tidskriften laddas ner.

Tidskriften Keminyheter