Utbildning av forskningsdykare återupplivas i Tvärminne

Dykakademin, The Finnish Scientific Diving Academy, har som målsättning att återuppliva utbildningen av forskningsdykare i Finland. Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet) i Hangö vill på sikt vara den ledande aktören inom utbildningen inom forskningsdykning i kalla vatten. Den första utbildningen inleds i april nästa år under ledning av australiensiska Edd Stockdale.

Finnish Scientific Diving Academy (FSDA) erbjuder utbildning för forskare som är i behov av specialiserad utbildning samt baskurser för studerande som siktar på en karriär inom marin forskning samt även kurser för allmänheten som är intresserade av medborgarforskning och som önskar utveckla sin dykning på det området.

På sikt kommer även mera specialiserade utbildningar att erbjudas, till exempel dykning i samband med polarforskning, användning av undervattensskotrar och andra mera avancerade tekniska lösningar.

- Vårt primära mål är att utbilda en ny generation av havsforskare som har certifiering för forskningsdykning. En av de viktigaste kurserna i vårt utbud är det europeiska forskningsdykarcertifikatet Advanced European Scientific Diver, säger Edd Stockdale som är verksamhetskoordinator för den nya utbildningen.

Vid Helsingfors universitet skapas nu en utbildningshelhet med målsättning att utvecklas till en föregångare inom området. Med forskningsdykning avses dykning som utförs av specialskolade team och där mätningar, observationer och även experimentella studier görs under havsytan.

- Finland har historisk sett haft en stark position inom forskningsdykning och teknisk utveckling - både inom havsforskning och marinarkeologi men under de senaste nästan tio åren har utbildning saknats på grund av bristande finansiering. Vi förväntar oss att den nya utbildningen blir en föregångare som genom sitt utbud av utbildningar och expertis lockar både inhemska och utländska deltagare, säger Joanna Norkko som är forskningskoordinator vid Tvärminne zoologiska station.

Australiensiska Edd Stockdale är forskningsdykare med en mångsidig erfarenhet av att organisera och leda vetenskapliga dykexpeditioner. Han har en bakgrund både inom teknisk dykning samt inom marinbiologi. Hans globala nätverk inom dykbranschen kan ses som en märkbar tillgång för utbildningsprogrammen inom dykakademin.

Finnish Scientific Diving Academy (FSDA) finansieras av Antero och Merja Parmas stiftelse samt Weisellstiftelsen under tre års tid. Akademin är en del av Helsingfors universitet och den är baserad vid Tvärminne zoologiska station, där merparten av forskningsdykningen i Finland har skett.

Den första utbildningen inleds i april 2022. För mera information om utbildningen och ansökningar vänligen kontakta: koordinator Edd Stockdale, edward.stockdale@helsinki.fi, 050 410 8078