Venla Bernelius utnämnd till svenskspråkig biträdande professor i geografi – vill stärka det nordiska undervisningssamarbetet

Filosofie doktor Venla Bernelius har fått en femårig tenure track-anställning som svenskspråkig biträdande professor i geografi.

Venla Bernelius är stadsgeograf och har bedrivit omfattande forskning kring dynamiken i städernas särutveckling och kring frågor i anknytning till utbildning och flyttrörelser. Just nu har Bernelius särskild fokus på segregation och dess samhällskonsekvenser. I sin doktorsavhandling granskade Bernelius hur socioekonomisk och etnisk särutveckling i Helsingfors grannskap återspeglades i grundskoleelevernas inlärningsresultat och i deras möjligheter ur ett jämlikhetsperspektiv. Tillsammans med europeiska och nationella mångvetenskapliga grupper har hon också forskat i bland annat högutbildade invandrares bostadsförhållanden i europeiska städer och i utbildningsrelaterade regionala konsekvenser.

Europeiskt samarbete och utveckling av det får en framträdande plats även när Bernelius berättar om sina målsättningar för arbetet som biträdande professor.

– Jag vill stärka geografins ställning i utbildningen och likaså sambandet mellan finländsk forskning och europeiska diskussioner.

Utöver internationaliteten vill Bernelius stärka den svenskspråkiga utbildningens roll inom geografi.

– Universitetsundervisning har alltid varit min passion. Min vision är att utveckla den svenskspråkiga undervisningen och forskningsnätverket och stärka det nordiska undervisningssamarbetet.

Bernelius har arbetat som universitetslektor i stadsgeografi vid Helsingfors universitet sedan 2014, med särskilt intresse för att utveckla sambandet mellan forskning och undervisning. Förutom att Bernelius forskar och undervisar har hon också ett nära samarbete med olika samhällsaktörer, bland annat för att utveckla utbildningssystemet och skapa en bild av skolornas stödbehov. Dessutom är hon ordförande för Geografiska Sällskapet i Finland.

Biträdande Professor Venla Bernelius
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
Helsingfors Universitet 
venla.bernelius@helsinki.fi
tfn +358-41 530 7369
tfn +358-2941 50784

Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria)