Forskningen ger oss redskap att övervinna cancer och bromsa upp klimatförändringen på många sätt. Med utgångspunkt i forskning utbildar vi världens bästa lärare. Vi lär oss förstå den artificiella intelligensens potential och problem.

Världen kommer i framtiden att förändras allt snabbare, och människans och miljöns behov med den. Vi vet ännu inte vilka utmaningar vi kommer att behöva svara på om 50 år. Ett är säkert, och det är att lösningarna kräver långsiktig forskning.

Därför behöver vi vetenskap.

Finlands välfärd är beroende av att vi värnar om vårt högkvalitativa kunnande genom hela utbildningskedjan, från småbarnspedagogiken ända till den högre utbildningen och forskningen. Vår framtid ligger i vårt kunnande och i människor som kan. Därför bör vi investera allt mer i utbildning och forskning.

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä