Utan stöd kan universitetet gå under

Universitetsundervisningen är ett resultat av åratal av målmedvetet arbete. Riksdagsledamot Eva Biaudet oroar sig över att man tror att den inte kommer att påverkas.

– Forskning är inte en självgående verksamhet. Forskning kräver resurser och det är i första hand statens uppgift att sörja för de resurserna, säger Eva Biaudet, riksdagsledamot för SFP och diskrimineringsombudsman.

Biaudet anser att universiteten måste vara öppna så att dialogen med det övriga samhället ska fungera. Det är viktigt att inte bara staten, utan också det övriga samhället stöder universiteten. En medvetet skapad framgång får inte nedmonteras.

– Att man har lyssnat på forskarna och på olika ståndpunkter i beslutsfattandet har varit en del av vår framgångssaga. Idag verkar beslutsfattandet i första hand drivas av den brådska och de ekonomiska argument som vi känner igen från företagsvärlden.

Biaudet påpekar att världen är stor och att vi inte längre lever i en sluten bubbla. Komplicerade problem kräver komplicerade lösningar och lösningarna upptäcks inte genom att bara tillämpa ett enda perspektiv.

– Vi behöver bredare analyser och undersökningar om hur olika företeelser hänger ihop, och det är just det universiteten sysslar med.

Genom att donera till vetenskapen är du med och skapar en framtid för Finland.
Eva Biaudet, riksdagsledamot