Tarja Sironens pristal, J. V. Snellman-priset

Tarja Sironen:

Bästa åhörare,

Jag tackar å det varmaste för Snellman-priset! Alltsedan pandemin började har det varit klart att vi som forskar om coronaviruset kan dela information och berätta vad var och en kan göra för att bekämpa pandemin. Själv hoppas jag att detta har hjälpt människor mitt i all osäkerhet och oro. För tillfället är vi alla trötta och just nu vill jag säga att vi ändå tack vare vetenskap och forskning har kommit närmare ett bättre läge. Vacciner, en växande kunskap om effektiva bekämpningsmetoder och bättre behandlingsmetoder för covid-19 kommer att hjälpa oss lämna denna pandemi bakom oss.

Jag utnämndes till biträdande professor i början av sista året, och även om jag redan var en erfaren talare och lärare inom vetenskapssamfundet, hade jag ännu inte så stor erfarenhet av att kommunicera till allmänheten. Att dela information och göra den begriplig är en oerhört viktig del av forskarens arbete. Forskningsbaserad kunskap ska lyftas fram så att den kan tillämpas mångsidigt inom olika områden. Under det gångna året har jag fått mycket stöd av mina kollegor och av min arbetsgivare, Helsingfors universitet, och jag har lärt mig mycket om popularisering av vetenskap. Vetenskapskommunikation är något man måste lära sig, och det är viktigt att ta emot respons och utvecklas.

Under det gångna året har jag fått svara på otaliga frågor grundade på konspirationsteorier, desinformation och tolkningar av publikationer som inte ännu genomgått referentgranskning. Jag uppfattar att det finns ett större behov än någonsin att lyfta fram forskningsbaserad kunskap och främja beslutsfattande baserat på forskning. Det är viktigt att vi forskare deltar i samhällsdebatten. Det är inte alltid lätt och alla känner sig kanske inte så bekväma med att uttala sig offentligt, men det är en del av vårt arbete. Jag vill uppmuntra alla forskare att svara på frågor, berätta om sina forskningsresultat och diskutera samt reflektera över resultatens betydelse. Forskningsbaserad kunskap är till för att tillämpas.

Min egen forskning fokuserar på identifiering av hotande infektionssjukdomar redan i ett tidigt skede där de uppstår, dvs. hos vilda djur eller produktionsdjur. Jag granskar temat ur One Health-principens perspektiv, dvs. med beaktande av miljön samt människors och djurs hälsa. Jag har privilegiet att arbeta inom ett mångvetenskapligt forskarsamhälle, vid Medicinska och Veterinärmedicinska fakulteten.  Coronapandemin har vidgat perspektivet ytterligare och det gångna året har fört med sig fantastiska samarbetsprojekt inom forskningen och kontakter till myndigheter, beslutsfattare och många olika sektorer. Gränserna har suddats ut. Det här året har också påmint oss om betydelsen av långsiktig grundforskning: den gjorde det möjligt för oss att reagera snabbt.

Jag kommer att fortsätta med min forskning i syfte att ta fram bättre sätt att bekämpa infektionssjukdomar med hjälp av forskning inom området ”En värld - en hälsa” (One Health). När följande pandemi inträffar kan vi stoppa den snabbare. Det är möjligt om forskningsbaserad kunskap, också sådan som fås genom grundforskning, tillämpas på bred front i samhället. Jag kommer att föra arbetet framåt i Snellmanprisets anda.