Stress eller skrivkramp? Studiepsykologen hjälper dig vidare

Susanne Tiihonen är Helsingfors universitets svenskspråkiga studiepsykolog. Till henne kan du söka dig om du behöver hjälp med bland annat studiemetoder eller tips på att hantera stress.

– I början av studierna handlar det ofta om att komma in i det nya och få en lyckad start på studierna. Senare kan det vara frågan om till exempel så kallad skrivkramp, att man kör fast med större skriftliga uppgifter eller sin avhandling. Ibland sker det något annat i livet som gör att också studierna känns ovanligt utmanande.                                             

Studiepsykologen är lättillgänglig och du når henne vanligen utan att köa längre tider. Du kan träffa henne på tumanhand, ta del av träffar i smågrupper på 3-8 personer eller delta i kurser och workshops om studieteknik som ordnas årligen även på svenska.                  

– Redan det att man får tala av sig och märka att man inte är ensam om sina tankar hjälper många. Man inser att andra tänker i samma banor och tampas med liknande utmaningar. Exakt hurdana träffar smågrupperna har beror på deltagarnas behov och önskemål. Ofta går sessionerna ut på att diskutera och tillsammans fundera på sätt att övervinna det som känns svårt. Grupperna kan också sitta och skriva tillsammans en stund för att sedan diskutera kring de tankar och känslor som skrivprocessen väcker.                  

Överlag är studiepsykologen involverad i mycket som påverkar studerandena direkt eller indirekt. Hon samarbetar med bland annat lärare för att utveckla undervisningen och planera fungerande och trivsamma studiemiljöer.                                     

Susanne har några viktiga tips för den som funderar över studier vid Helsingfors universitet eller för den som nyss har inlett sina studier.                                          

– Lita på att du kommer in i det nya, men våga ge det tid. I början av studierna får du mycket ny information och det kan kännas överväldigande särskilt om du flyttar från en annan ort eller inte har ett likadant stödnätverk runtomkring dig som tidigare. Saker är kanske inte heller exakt som du tänkt dig, men ge inte upp. Redan under det första året kommer du att utvecklas och lära dig väldigt mycket. Ha tålamod med dig själv, ta en sak i taget och ge dig tid att anpassa dig.            

Susanne talar också om att våga lyssna på ens egen motivation och iver, den så kallade magkänslan. Det finns ingen orsak att grubbla över om du är rätt typ eller har rätt personlighet för ett eller annat. För att komma vidare är det allra viktigaste att man litar på sig själv.                    

– Var aktiv och kom ihåg att du inte är ensam. Studiekompisar, tutorer, lärare och övrig personal finns till för dig och inga frågor är för små eller dumma för att ställas. Alla har vi varit nybörjare och är det då vi börjar med något nytt. Även om det tidvis kan kännas kaotiskt har du alla förutsättningar att klara det!