Pertti Panula, prorektor vid Helsingfors universitet

Prorektor och professor Pertti Panula säger att en bra kansler riktar sina insatser på studenterna, lärarna och forskarna, på det politiska påverkansarbetet och på samarbetet med beslutsfattare och företag.

Varför är du den bästa kandidaten för posten som kansler vid Helsingfors universitet?

Jag är medlem av båda vetenskapsakademierna, vilket ger mig goda möjligheter att påverka. I min karriär har jag arbetat på alla nivåer i hierarkin, från halv assistent till professor. Jag är beslutsam i allt jag gör och ger inte upp, men jag är också lugn och sansad. Mitt nuvarande uppdrag som prorektor anknyter till ett fält som är viktigt för kanslern, och det ger mig goda förutsättningar för kanslersuppdraget. Som kansler skulle jag ha nytta av mina insatser inom samverkan med samhället (bl.a. i rådet för samverkan med samhället och i motsvarande svenskspråkiga organ) och den regionala verksamheten och av ordförandeskapet i jämställdhetskommittén. Goda språkkunskaper är viktiga i båda uppdragen.

Vilken är kanslerns viktigaste uppgift?

Kanslern är vid sidan av rektorn universitetets viktigaste aktör i samhället. Kanslern personifierar universitetets värdegrund, och det är kanslerns viktigaste uppgift att verka för dessa värden på alla sätt. Framgång i uppdraget förutsätter satsningar på studenternas, lärarnas och forskarnas ställning, på politiskt påverkansarbete och på samarbete med beslutsfattare och företag.

Vad vill du åstadkomma som kansler?

Till kanslerns uppgifter hör att främja universitetets allmänna intresse. Det ligger i universitetets allmänna intresse att de nya systemen får en bra start och att arbetstillfredsställelsen höjs. Jag vill ha ett tydligt program för att öka universitetets soliditet, eftersom det i väsentlig grad ökar våra möjligheter att själva besluta om verksamhetens riktning. Det här innebär en kraftig satsning på samhällsrelationer och på samverkan med politiska beslutsfattare och företag. Det är viktigt att utbildningen lär ut god vetenskaplig sed, så att kanslern i så liten utsträckning som möjligt är tvungen att ingripa i fall av avvikelse.

Hur ser Helsingfors universitet ut år 2022?

År 2022 är Helsingfors universitet ett högklassigt mångvetenskapligt universitet som är de flesta begåvade finländska studenters drömuniversitet. De bästa utländska studenterna tävlar om att få studera hos oss. Universitetet lockar på många områden de bästa forskarna eftersom dess prisbelönta forskare bidragit till universitetets goda anseende. Universitetet är en känd samhällspåverkare, bedriver framgångsrikt samarbete med företag inom lämpliga branscher och är en föregångare inom lärande. Det kreativa tänkandet blomstrar vid universitetet. Arbetstillfredsställelsen hör till de bästa i Finland och universitetets soliditet är i nivå med internationella toppuniversitet.