Paula Karhunen: Kunskap minskar lidande

Jag insåg den konkreta betydelsen av utbildning för livet ganska sent, först i ungefär 20-års åldern. Jag höll det andra oönskade mellanåret och jobbade på ett café och hade morgonturen den dagen när Trump segrade i USA:s presidentval. Jag stod med en kaffepanna i handen inkapabel att förstå att det bakom Trumps val skulle ligga något annat än idioti. Men samtidigt som jag förstod att valet av Trump påverkades av andra faktorer plågades jag av desperation och ovisshet.

Forskningsbaserad utbildning har gett mig utmärkta färdigheter att hantera besvärliga orsakssamband som t.ex. presidentvalet i USA. Genom min utbildning har jag kunnat förstå bättre vad som händer runt omkring mig. När jag studerade vid Statsvetenskapliga fakulteten lärde jag mig att nästan ingenting händer på grund av idioti, utan all mänsklig handling alltid har en orsak - oavsett om jag tycker att orsaken är bra eller dålig.

Genom utbildning har jag inte bara fått kunskap utan också förståelse för och färdigheter i empati. Sådana färdigheter borde så många som möjligt ha för att säkra verksamhetsförutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Samhället måste satsa på utbildning och forskning eftersom det kan skapa fred och välstånd. Åtminstone är det lättare för mig att vara, leva och agera när jag har verktyg för att förstå denna, ibland kaotiska värld.

Förutom studier har universitetssamfundet gett hopp i de ögonblick då allt har verkat gå fel. Att vara verksam i universitetssamfundet är bildande: vi kan möta människor vi kanske aldrig annars skulle ha träffat, lära oss av dem sådant som vi annars inte skulle lära oss och hitta lösningar som annars inte skulle uppstå. Samfundet ger oss också livslånga relationer som i bästa fall följer oss genom hela livet.

Jag får hopp också av att vara aktiv i studentrörelsen. Forskningsinformation skapar en grund för det påverkningsarbete som vi utför. Vi läser om forskning som redan gjorts och forskar själva också. Förra året genomförde HUS två studier i samarbete med Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr. En av dem behandlade universitetsstuderandens inkomst i huvudstadsregionen och den andra 30-åriga studeranden vid Helsingfors universitet och deras studievardag. Argumentation som grundar sig på forskning utgör ett viktigt värde, speciellt efter en tid som präglats av sanning.

Och hur skulle vi kunna rädda världen om vi inte förstod hur den fungerar? Därför måste kunskapsutveckling och studerandenas bildning utgöra kärnan i  universitetets verksamhet, även om den offentliga debatten efterlyser affärsrelationer och att studeranden snabbt förbereds för arbete. Om det inte fanns vetenskap och inte heller någon kunskap kunde ingen ens studera. Ingenting.

#Därförvetenskap #Siksitiede

Paula Karhunen

Skribenten är HUS styrelsemedlem år 2019 och en av tre utbildningspolitiskt ansvariga styrelsemedlemmarna

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därförvetenskap.