Kaarle Hämeri, ordförande för Professorsförbundet

Om Professorsförbundets ordförande professor Kaarle Hämeri blev kansler skulle han försvara universitetets ställning som en förmedlare och försvarare av bildning.

Varför är du den bästa kandidaten för posten som kansler vid Helsingfors universitet?

Jag har ett omfattande kontaktnätverk och bred kännedom om universitetet, jag arbetar för universitetet på en bred front, och jag är ytterst kompetent när det gäller universitets- och vetenskapspolitiska frågor. Jag arbetar för bildningen och för ett mångdisciplinärt universitet, och i min verksamhet beaktar jag hela samfundet.

Vilken är kanslerns viktigaste uppgift?

Kanslerns viktigaste uppgift är att försvara universitetets ställning som en institution som förmedlar och värnar om bildning. Kanslern är universitetets ansikte utåt, mot samhället och världen.

Vad vill du åstadkomma som kansler?

Jag vill forma universitetet till en sammanhållen kraft och en solid gemenskap där de anställda och studenterna känner att deras tankar har betydelse. De kan påverka i viktiga frågor och är en del av universitetssamfundet. Jag vill utveckla universitetet till en allt starkare och mer sammanhållen bildningsinstitution.

Hur ser Hel­sin­gfors universitet ut år 2022?

Helsingfors universitet är en vital arbetsgemenskap som utmärker sig genom sin högklassiga forskning och undervisning. Universitetet syns och hörs på ett positivt sätt i vårt samhälle och är en ansedd kraft och källa till bildning.