Jukka Kekkonen, professor i rättshistoria och romersk rätt

Om professorn i rättshistoria och romersk rätt Jukka Kekkonen blev kansler skulle han se till att studenterna integrerades i vetenskapssamhället genast från början av studierna.

Varför är du den bästa kandidaten för posten som kansler vid Helsingfors universitet?

Jag har under hela min karriär arbetat intensivt med universitetets grundläggande uppgifter. Jag har varit aktiv när det gäller att bedriva forskning, jag är en passionerad lärare och utbildare av forskare, och mina meriter på området för samverkan med samhället är betydande (medelsanskaffning, alumnverksamhet, medverkan i samhällsdiskussionen). Framför allt har jag genomgående försvarat rättsstaten och demokratin, och i universitetspolitiken har jag försvarat universitetets grundläggande värden som t.ex. kritiskt tänkande, yttrandefrihet och universitetens autonomi. Jag har tjänat universitetet under hela min karriär. Jag är övertygad om att min erfarenhet, mina meriter och mina visioner är de bäst lämpade för Helsingfors universitet och universitetsväsendet i Finland.

Vilken är kanslerns viktigaste uppgift?

Kanslern är universitetets ansikte och ger också det finländska universitetsväsendet ett ansikte. Kanslern är en frontfigur och en ledare som skapar sammanhållning och en öppen och positiv atmosfär vid universitetet. Kanslern är en aktör som förenar universitetsgemenskapen. Kanslern har dessutom en viktig roll i universitetets samhällsrelationer och medelsanskaffning.

Vad vill du åstadkomma som kansler? 

Som ledare vill jag framför allt förena universitetssamfundet (som olyckligtvis nu är splittrat) genom att främja demokratin och öka kollegialiteten. Alla medlemmar av universitetssamfundet borde ha möjlighet att delta och påverka beslutsfattandet mer än vad som nu är fallet. Som ledare skulle jag stödja en politik som ökar gemenskapen och välbefinnandet vid universitetet. Jag skulle också göra mitt bästa för att trygga och förbättra universitetets ekonomiska ställning.

Jag vill arbeta för att studenterna integreras i vetenskapssamhället genast från början av studierna.

Hur ser Helsingfors universitet ut år 2022?

År 2022 är Helsingfors universitet fortfarande ett toppuniversitet. Jag tror och hoppas att en starkare gemenskap och stärkt demokrati skapar förutsättningar för en alltmer imponerande verksamhet. Jag är övertygad om att Helsingfors universitet kommer att vara en alltmer attraktiv studie- och arbetsmiljö.