Helsingfors universitet sjönk i QS-rankningen

Helsingfors universitet är i år på plats 110 i QS-rankningen. Av de finländska universiteten ligger Helsingfors universitet högst och är fjärde bäst i Norden.

Helsingfors universitet placerade sig i år på plats 110 i den internationella universitetsrankningen QS. I fjol var universitetet på plats 102, så placeringen har sjunkit med åtta platser.

Av de finländska universiteten ligger Helsingfors universitet högst i rankningen och är fjärde bäst i Norden. Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA är fortfarande det bästa universitetet i hela rankningen.

Av de nordiska universiteten placerade sig Köpenhamns universitet, Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm före Helsingfors universitet. Alla dessa fyra universitet har tappat placeringar under de senaste tre åren. Även de flesta andra nordiska universitetens placeringar har sjunkit under de senaste åren.

Inom de olika delområdena i rankningen fick Helsingfors universitet en positivare bedömning av arbetsgivarna än i fjol. I förhållande till mängden akademisk personal ökade också gångerna som forskning gjord vid universitetet citerades.

Delområden där universitet däremot klarade sig sämre i år än i fjol var mängden akademisk personal per student, andelen utländska studenter samt universitetets akademiska anseende.

I Times Higher Education-rankningen (på finska) som publicerades i slutet av maj hade universitetets anseende däremot ökat.

QS Ranking, liksom Times Higher Education-rankningen, är en av de mest ansedda internationella rankingarna där världens universitet bedöms utgående från forskningens mängd och genomslagskraft, undervisningens kvalitet, internationalitet och anseende.

Läs mer om universitetsrankningar: