Utlåningstjänster från Kajsahuset och Vik - andra campusbiblioteken och lärocentren stängda till 30.4.

Utlåningstjänster vid Helsingfors universitets bibliotek utvidgas i februari, då material kan hämtas från Pop-up Bibliotek i Vik förutom Kajsahuset. Campusbiblioteken i Mejlans och Gumtäkt samt Lärocentren Aleksandria och Minerva kommer att vara stängda åtminstone till 30 april 2021.
Lån av tryckt material från Kajsahuset är tillgängligt för alla Helsingfors universitetsbibliotekskunder som har ett Helka-bibliotekskort. Tjänsten utvidgas till Pop-up Bibliotek i Vik i början av februari. 
 
Bibliotekets tjänster kan förändras snabbt under coronavirusläget. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).
 
Du kan hämta reservationer och låna materialet på 3 våningen i Kajsahuset vardagar mellan kl. 8-20. Du kan hämta kursböcker från hyllan och låna dem med självbetjäningsmaskinerna. Du kan beställa böcker från de övriga samlingarna i Kajsahuset samt från Gumtäkts, Mejlans och Viks samlingar för avhämtning på Kajsahusets 3 våning. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka. När du får en ankomstavi från Helka kan du hämta materialet som självbetjäning på Kajsahusets reservationshylla (3. vån.).
 
En självbetjäningsavhämtning kommer att öppnas i Campusbiblioteket i Vik i början av februari. Mer information kommer inom kort på bibliotekets webbplats. Campusbibliotekets tjänster i Pop-up Bibliotek i Vik är stängt till 31.1.

Självstudielokalerna stängda till 30.4.

Alla läs- och arbetsplatser i huvudbiblioteket i Kajsahuset samt samlingsvåningarna på K3, K4, 2 våningen och 4–7 våningen är helt stängda. Ingång till Kajsahuset endast från huvudingången på Fabiansgatan. För tillgänglig passage till biblioteket med hiss från metrotunneln eller från Kajsaniemigatan krävs hjälp.
 
Campusbiblioteket i Gumtäkt och Campusbiblioteket i Mejlans vid Terkko Health Hub, samt Lärocentren Aleksandria och Minerva, är stängda åtminstone fram till 30.4.2021.
 
Du kan nå bibliotekets kundtjänst via telefon, e-post och online. Kundtjänsterna i campusbiblioteken är stängda. Huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset är öppen vardagar från kl. 10 till kl. 19.
 

Und­vik långa och onö­di­ga vis­tel­ser på bib­li­o­te­ket

Säkerheten för våra kunder och personal är viktig för oss. Besök bara biblioteket när du är frisk. Långa och onödiga vistelser på biblioteket bör undvikas, så håll dina besök så korta som möjligt.

  • Använd en ansiktsmask.
  • Ta hand om hygienen.
  • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
  • Följ instruktionerna i Kaisahusets entré när du hämtar böcker.

Mer in­for­ma­tion på bib­li­o­te­kets webb­plats

Fler undantagsinstruktioner kommer att uppdateras på bibliotekets webbplats. På webbplatsen hittar du också alla elektroniska kontaktkanaler för biblioteket.

Nyheter uppdaterad den 22 mars: Lärocentren och campusbiblioteken förblir stängda till minst 30 april.