Tillsammans kommer vi att se till, att bibliotekets läs- och arbetsutrymmen kan hållas öppna även när undantagssituationen fortsätter.

Hela universitetets gemensamma önskan är att bibliotekets läs- och arbetsutrymmen kan hållas öppna även när undantagssituationen fortsätter. Varje biblioteksanvändare kan hjälpa till genom att följa säkerhetsanvisningarna: Använd ansiktsmask också när du läser eller studerar i biblioteket, och se till att ha god handhygien och tillräcklig distans till andra.

 
Tack för att du använder ansiktsmask -kampanj i Helsingfors universitets bibliotek 9-13 november 2020.