Helsingfors universitets avtal med RefWorks upphör den 31.12.2021. Berätta dina önskemål angående valet av referenshanteringsverktyg.

RefWorks-avtalet upphör 31.12.2021

Du kommer inte att kunna använda RefWorks efter 31.12.2021 eftersom du inte kan köpa en personlig licens för RefWorks. 
 
Vi på Helsingfors universitets bibliotek rekommenderar att du före 31.12.2021 exporterar dina referenser till ett annat referenshanteringsprogram, till exempel Zotero, Mendeley, EndNote eller EndNote Basic. Helsingfors universitet har skaffat EndNote för studerande och personal. Gratisversioner finns tillgängliga för Zotero och Mendeley.  
 
Om du har använt en Word-plugin (RefWorks Citation Manager eller Write-n-Cite) i ditt manuskript, kan du inte byta till ett annat program i samma text.  
 
Mera information om de olika alternativen och instruktioner om hur du exporterar referenser finns i Referenshanteringsguiden (på finska/engelska).

Berätta dina önskemål

Helsingfors universitets bibliotek stöder exporteringen av referenser och valet av referenshanteringsprogram. Berätta din åsikt eller fråga oss med hjälp av formuläret.  

Workshop: Hur flyttar jag mina referenser till ett annat referenshanteringsprogram?

I vår webbworkshop går vi tillsammans igenom (på finska) hur man flyttar referenser.
Tid: Onsdagen den 16.6.2021 kl. 11-12
Plats: Zoom https://helsinki.zoom.us/j/65747352713?pwd=Y0swTzM0RjJ2RDFWbVpFbWNtUlViUT09
Meeting ID: 657 4735 2713
Passcode: 619943
Ingen förhandsanmälan.

Re­fe­rens­han­te­ring: Zo­te­ro 

Biblioteket ger under hösten 2021 undervisning i referenshanteringssystemet Zotero.