Munskydd rekommenderas för biblioteksbesökare

Munskydd rekommenderas starkt för anställda, studenter, besökare, och kunder som rör sig i universitetets offentliga lokaler.
Helsingfors universitet har uppdaterat sin ansiktsmaskrekommendation och Helsingfors universitets bibliotek följer också rekommendationen. Universitetsstudenter och biblioteksbesökare rekommenderas starkt att använda en mask.
 
Universitetets och bibliotekets önskemål är att anställda, studenter, besökare och samarbetspartner tar den utvidgade rekommendationen om munskydd på allvar och följer den, förutsatt att de inte av särskilda hälsoskäl är förhindrade att använda munskydd. 
 
Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra. För att säkra allas hälsa ber vi att du besöker biblioteket endast när du är frisk. Använd en ansiktsmask. Se till att ha god handhygien och tillräcklig distans till andra kunder och till personalen. Alla biblioteksanvändare måste följa anvisningarna för coronasituationen som visas i biblioteket.

Läs mer