Lär känna informationskällor i historia – Zoom-evenemang den 3.12.2020 kl. 14–15