Lär känna informationskällor i filosofi – Zoom-evenemang den 29.10.2020 kl. 10–11