Sitter du hemma och söker e-material utan ett användarnamn och lösenord till Helsingfors universitet? Här har du tips på öppet tillgängliga (Open Access) källor som du kommer åt också när biblioteket är stängt.  

Sökmaskiner och databaser 

Core  

Core är en stor, brittisk databas som effektivt samlar in data från olika öppna källor. T.ex. Iris.ai använder Core. Alla öppna publikationsarkiv och tidskrifter är välkomna, t.ex. Helsingfors universitets Helda är medlem. Cores insamlingsteknik är mer systematisk än Google Scholars. Allt material i Core är öppet tillgängligt. Core innehåller för tillfället mera än 135 miljoner dokument.  

BASE  

BASE är en tysk sökmaskin som innehåller över 150 millioner dokument, varav ca 60 % är öppet tillgängliga. BASE är ett enkelt sätt att söka fritt tillgängliga artiklar från olika utgivare. Sökfunktionerna och sorteringen av resultaten är mycket mångsidiga.  
 

Dimensions  

Dimensions är en stor, internationell databas som är gratis för personligt bruk. Den har över 100 miljoner artiklar, böcker, bokkapitel, manusversioner av artiklar och konferenspublikationer. Du kan begränsa resultaten till öppet tillgängligt material med att välja “Open Access” i menyn på sidan. Materialet är mycket varierande i kvalitet, så var noggrann med kvalitetsgranskningen.  

Finna.fi 

Finna.fi innehåller material från finländska arkiv, bibliotek och museer. Via Finna.fi hittar du en hel del material som är öppet tillgängligt, t.ex. inhemska artiklar. Begränsa din sökning till “Tillgänglig på nätet”. Lapplands universitetsbibliotek har en guide (på finska) om hur du hittar vetenskapliga, referentgranskade artiklar i Finna.fi. 

Google Scholar 

Google Scholar är Googles sökmaskin specifikt för vetenskapliga texter. Den har mycket öppet material, också på finska och svenska.  

Microsoft Academic 

Microsoft Academic är en sökmaskin för akademisk litteratur, som använder en semantisk sökteknik. Sökmaskinen indexerar mer än 230 millioner dokument, varav över 80 miljoner är artiklar. 

OpenAIRE-portaali 

OpenAIRE-portalen finansieras av EU-kommissionen och samlar data från europeiska och internationella publikationsarkiv. Portalen har en öppen tillgång-databas med ca 10 miljoner öppna publikationer och dataset. Det är lätt att se tillgång, ämnesområde och typ av dokument (t.ex. kunskapsprov eller preprint), plus doi, om sådan finns. 

Böcker och tidskrifter 

DOAB 

DOAB (Directory of Open Access Books) är den mest heltäckande tjänsten för vetenskapliga öppet tillgängliga böcker som finns. För den som är intresserad av OA-publicering så har DOAB en praktisk lista på ämnesområden och förlag.  

DOAJ 

 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) är den mest heltäckande tjänsten för vetenskapliga öppet tillgängliga tidskrifter som finns. För den som är intresserad av OA-publicering så har DOAJ en praktisk lista på ämnesområden och förläggare. 
 

Journal.fi 

 
Finländska vetenskapliga tidskrifters öppet tillgängliga material kan man hitta via Journal.fi, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation. På sajten finns för närvarande omkring 80 finländska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker. 

OAPEN 

 
Databasen OAPEN innehåller öppet tillgängliga vetenskapliga böcker, framför allt inom humaniora och statsvetenskap.    

Öppen vetenskap vid Helsingfors universitet 

Editori  

 
Editori är en tjänst som Helsingfors universitet har för öppen publicering. Den innehåller ett antal tidskrifter.  

Helda Open Books 

 
Helda Open Books publicerar vetenskapligt aktuella verk relaterade till undervisning och forskning, liksom klassiker från olika ämnesområden. Kontakta heldaopenbooks@helsinki.fi 

Helsinki University Press (HUP) 

 
Helsinki University Press är Helsingfors universitets öppna vetenskapliga förlag. HUP publicerar referentgranskade vetenskapliga monografier, redigerade verk och tidskrifter från alla ämnesområden.  

Läs mera 

 
Tipsen är bland annat plockade från bibliotekets guider och en Think Open-blog av Markku Roinila: “Testing Alternative Access – some other ways to reach research articles” (på finska och engelska).  
 
Listan har satts ihop av Minna Suikka och Kristina Weimer och har granskats och bearbetats av Juuso Ala-Kyyny, Mika Holopainen, Markku Roinila och Kimmo Koskinen från bibliotekets OA-team.