Kursbokssamlingen i Kajsa är inte tillgänglig mellan 8.7-25.7.2021 på grund av reparationen av sprinklersystemet. Låna dina kursböcker i tid!

Reparation av det automatiska sprinklersystemet flyttar till 3 våningen i Kaj­sahuset i juli. Den mesta av våningen är stängd. Läsområdet mot Kajsaniemigatans sida är inte tillgängligt under renoveringsperioden.

Samlingarna på 3 våningen är inte tillgängliga mellan 8.7-25.7.2021. Det går inte att låna böcker från samlingarna. Se alltså till att komma och låna kursböcker i juni, om du behöver dem på sommaren.

Det går att reservera kursböcker som finns på hyllan under renoveringsperioden och de hämtas då renoveringen är klar. Du får ett meddelande från Helka då din reservation finns för avhämtning i självbetjäningen i Kajsahuset.

De kursböcker som används vid Öppna universitetets sommarkurser i juli och början av augusti flyttas under renoveringen till 2 våningen, där de kan lånas normalt.

Kursböckerna för juridiska fakultetens sommartentamina flyttas också till 2 våningen, om de inte finns som e-böcker.

De otillgängliga samlingarna och utrymmen finns utsatta på kartan nedan. I Helka finns också en anmärkning: "Otillgänglig till 25.7.2021".

Det automatiska sprinklersystemet repareras stegvis i alla våningar i Kajsahuset och arbetet beräknas ta ca ett år, till sommaren 2022. Mera information om renoveringen och hur den framskrider finns på bibliotekets hemsida.

Karttakuva Kaisa-talon 3. kerroksen suljetuista alueista heinäkuussa 2021.