Bibliotekets öppettider under höstterminen

Bibliotekets öppettider kan förändras snabbt under coronavirusläget, så du bör alltid kontrollera öppettiderna på bibliotekets webbplats. Öppettiderna för höstterminen gäller fram till början av december.

Öppettiderna i Huvudbiblioteket, Aleksandria och Minerva

  • Huvudbiblioteket i Kajsahuset: må-fre 8-20, kundservice må-fre 10-19. Lördagar och söndagar stängda.
  • Cafeteria Well Kaisa-talo (Kirja & Kahvi) är för närvarande stängt.
  • Man kommer in i Kajsahuset endast genom bibliotekets huvudingång på Fabiansgatans sida.
  • Lärocentret Aleksandria: må-fre 8-19:45, lördagar och söndagar stängda. Aleksandria är tills vidare inte tillgängligt utanför byggnadens öppettider med nyckeln för nattbruk.
  • Lärocentret Minerva: må-fre 8-17:45, lördagar och söndagar stängda.

Öppettiderna i Campusbiblioteken

Bibliotekets öppettider kan förändras snabbt under coronavirusläget, så du bör alltid kontrollera öppettiderna på bibliotekets webbplats. Öppettiderna för jul och nyår kommer att ses över senare på hösten. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Mun­skydd re­kom­men­de­ras för bib­li­o­teks­be­sö­ka­re

Munskydd rekommenderas starkt för anställda, studenter, besökare, och kunder som rör sig i universitetets offentliga lokaler.
 
Helsingfors universitet har uppdaterat sin ansiktsmaskrekommendation och Helsingfors universitets bibliotek följer också rekommendationen. Universitetsstudenter och biblioteksbesökare rekommenderas starkt att använda en mask.
 
Universitetets och bibliotekets önskemål är att anställda, studenter, besökare och samarbetspartner tar den utvidgade rekommendationen om munskydd på allvar och följer den, förutsatt att de inte av särskilda hälsoskäl är förhindrade att använda munskydd. 
 
Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra. För att säkra allas hälsa ber vi att du besöker biblioteket endast när du är frisk. Använd en ansiktsmask. Se till att ha god handhygien och tillräcklig distans till andra kunder och till personalen. Alla biblioteksanvändare måste följa anvisningarna för coronasituationen som visas i biblioteket.