Stöd då vardagen känns tuff

Jessica Högnabba och Leena Huovinen är två av Helsingfors universitets sju studentpräster. Till deras mottagning kan studenter och personal söka sig i ett litet eller stort ärende och då man vill byta tankar med en utomstående.

–Det spelar ingen roll om man är troende eller inte, eller till vilket trossamfund man hör. Om det känns bekvämare att lätta på hjärtat skriftligen når man oss också via e-post eller sociala medier. Vi ordnar även meditationskvällar, retreater och andra samlingar för unga vuxna.

Leena och Jessica berättar att de ganska ofta träffar framför allt unga som har det illa att vara eller känslor av ångest utan att riktigt kunna sätta ett finger på vad som är på tok. Många lever i en djungel av valmöjligheter och det kan kännas svårt att veta vilken riktning man borde ta. Å andra sidan kanske man ända sedan barnsben har blivit betraktad som en viss typ av person, satt i en form utgående från den personlighet eller karaktär man haft som barn. Leena säger att det är viktigt att inse att det inte finns en enda sanning som definierar oss, utan många berättelser som ändras genom hela livet.     

–I 20-30-års åldern sker det vanligen många stora förändringar i våra liv. Eventuellt flyttar vi från barndomshemmet till en ny ort, inleder studier eller avslutar dem, snuttjobbar, får nya vänner och skiljer oss från gamla. Vi kanske förälskar oss och bildar familj. Ofta ställer vi dessutom höga krav på oss själva och upplever en press från samhällets sida. Vem som helst känner sig vilsen då saker och ting inte går enligt normen eller som man själv har tänkt sig, säger Leena.

Studentprästerna hoppas att ribban för att komma och tala med dem skall vara så låg som möjligt. Jessica berättar att hon ibland tar del av årsfester och andra studentevenemang för att komma studerandena närmare. Leena och Jessica uppmanar en att inte grubbla över om orsaken till att ta kontakt är tillräckligt konkret eller stor.

–Tillsammans kan vi tala om allt som hör livet till. Någon vill diskutera sina människorelationer, en annan har ekonomiska bekymmer, den tredje söker sin sexualitet och identitet. Vi finns naturligtvis också till i akuta krissituationer som då någon anhörig har avlidit eller om man har blivit utsatt för våld.  

Särskilt då det gäller livets ”stora frågor” säger Leena att det ibland kan vara svårt att acceptera att vissa saker helt enkelt saknar svar. Allt går inte att förklara och alltid finns det inte ett sista ord. Det är viktigt att våga fortsätta vidare även om man inte får en förklaring till varför något hände eller blev som det blev.

Både Leena och Jessica känner sig glada över att den yngre generationen är öppnare och modigt talar om livets upp- och nedförsbackar utan att känna skam. Leena påpekar att diskussioner ansikte mot ansikte är viktiga utöver de samtal som förs på sociala medier.                                                                                                               

–Man kanske lätt tänker att dagens värld är full av diskussion tack vare framför allt  sociala medier. Men det är överraskande sällan som vi blir sedda på ett genomgående sätt, med alla våra gester, miner och uttryck. På till exempel sociala medier blir vi sedda och hörda på ett annorlunda sätt jämfört med en levande diskussion ansikte mot ansikte.

 

Studentprästernas kontaktuppgifter hittar du här.