MED PATIENTEN I ÅTANKE

29.3.2017
Staffan Berg har studerat farmaci vid Helsingfors universitet. Apoteksvärlden var bekant för honom redan innan studietiden eftersom hans mamma är farmaceut och har jobbat med kundbetjäning på apotek. Staffan själv valde en annan bana inom farmacin.

– Jag jobbar som forskare på ett läkemedelsföretag och trivs fantastiskt bra med mitt jobb. Att experimentera är både roligt och intressant, samtidigt som det jag gör är till nytta för andra människor. Det är givande att få utlopp för min vetenskapliga nyfikenhet och att veta att jag bidrar till att ge någon en bättre livskvalitet.

Staffan berättar att farmaci är ett brett område och det är möjligt att fördjupa sig i olika delar. För honom var valet av specialiseringsområde inte särskilt svårt.

– Ganska snabbt klarnade det för mig att jag ville inrikta mig på och arbeta med forskning och produktutveckling. I samband med provisorsstudierna, det vill säga den högre högskoleexamen var jag på ett utbyte i Salt Lake City i USA och det var då jag insåg att jag i framtiden vill jobba med läkemedelsutveckling. Under utbytet jobbade jag i laboratorium med den experimentella delen av mitt examensarbete som handlar om ett målstyrt läkemedel mot cancer.

Efter studierna i gymnasiet ville Staffan fortsätta med något som kombinerar kemi och biologi. Hans andra alternativ var biokemi, men farmacin kändes mer bekant och konkret. Ursprungligen kommer Staffan från Korsnäs. Under studietiden trivdes han väldigt bra i Helsingfors för han tycker att staden har mycket att erbjuda och är lagom stor.

– Helsingfors var inte alls bekant för mig då jag flyttade till orten. Det första halvåret var det tyngsta, sedan kom man in i det hela. Vad gäller studierna och mitt modersmål så brukade jag alltid skriva till exempel tenter på svenska även om undervisningen var på finska eller engelska.

I dag bor Staffan i Göteborg och har nyligen fått anställning på ett företag som sysslar med läkemedelsforskning. Kort sagt går hans arbete ut på att undersöka och säkerställa att läkemedel absorberas i kroppen, oftast från tarmen. De mediciner som han arbetar med är avsedda för hjärtsjukdomar och diabetes.

–Mina vardagliga uppgifter varierar jättemycket och det är något jag uppskattar. Någon dag kanske jag spenderar helt och hållet i labbet, en annan modellerar jag simulationer med dator, en tredje sitter jag på möten med vårt forskningsteam. Tillsammans med gruppen driver vi igenom stora projekt. Jag strävar alltid efter att ha den potentiella patienten i åtanke, det att mitt arbete kan påverka någons liv avsevärt.

Processen då man skapar och utvecklar nya mediciner är lång och tar era år berättar Staffan. Allt börjar från att identifiera ett hurdant läkemedel som behövs, vad det är som man skall få bukt på. I samband med det här undersöks olika fysiologiska processer och kemiska molekyler i kroppen för att få reda på hur man kan rätta till det som gått fel. Efter det här syntetiserar man en molekyl som optimeras efter hand. Effekt och säkerhet testas noggrant i era omgångar innan man till slut studerar läkemedlets effekt i människor.

– Det hela är en komplicerad process som man studerar en längre tid om man valt att inrikta sig på biofarmaci och farmakokinetik som Staffan gjort.

Staffan påpekar att läkemedel alltid kommer att behövas, inte minst i framtiden då stora åldersklasser blir äldre. Möjligheterna att få jobb är bra och arbets- uppgifterna mångsidiga.

– I Finland sysselsätter sig de flesta på apotek, men ute i världen finns det gott om läkemedelsföretag. Överlag är branschen ganska liten i Finland jämfört med länder som Sverige, Danmark, Tyskland, England eller USA.

För den som studerar farmaci är Staffans tips att redan i ett tidigt skede engagera sig i olika forskningsprojekt för att se vad det experimentella arbetet går ut på och för att komma in också på den sidan.


– Jag är glad över att ha bred erfarenhet i bakfickan. Det är en av orsakerna till att jag i dag är där jag är, till att jag varje dag set framemot att gå på jobb. Såhär har jag inte känt med någon annan arbetsplats tidigare i livet.

 

Läs mer om utbildningsprogrammen för farmaceutexamen och provisorsexamen