DJURVÄLFÄRD
— ETT GEMENSAMT ANSVAR

30.3.2017
Hur mår djuren på de finska svingårdarna? Har broilers nytta av sittpinnar? När är rätt ålder att överlämna hundvalpar till sina nya hem? Hur kan man bäst lindra smärta vid avhorning av kalvar eller kastrering av grisar?

Djurvälfärd definieras allmänt som djurets egen upplevelse av sin fysiska och psykiska tillvaro. Eftersom vi inte kan fråga djuren direkt hur de mår, estimerar vi inom djurvälfärdsforskningen djurens upplevelser med mångdisciplinära, indirekta metoder. Basen för djurvälfärdsforskningen ligger i beteendestudier och mätningar av hormonnivåer relaterade till stress, men vi är också intresserade av, bland annat, djurens hälsa och prestationsnivå.

Djurvälfärdsforskningen stöder beslutsfattare då lagar skall stiftas eller implementeras, men ökar även allmänt kunskapen om djuren och deras behov, samt ger verktyg för djurägare att förbättra djurens välfärd. Vi strävar till att jobba med de frågor som är mest relevanta för producenter, beslutsfattare, den samhälleliga debatten, och framförallt för djuren, samtidigt som vi även sysslar med basforskning för att öka kunskapen om våra husdjur, om deras behov, och om hur man bättre kunde mäta deras välfärd.

Ett forskningsämne som är väldigt aktuellt för den samhälleliga debatten inom EU är svansbitning hos svin. Svansbitning är ett allmänt, stressrelaterat beteendeproblem, som lett till att grisarnas svansar kapas av i de flesta länder, för att minska risken för svansbitning. I Finland är det av djurskyddsskäl förbjudet att kupera grisarnas svansar. Svansbitningsforskningen är även ett bra exempel på mångfalden av metoder och infallsvinklar vi jobbar med. Under årens lopp har vi bland annat undersökt svansbitande svins stressfysiologi, hälsa, beteende och signalsubstanser i hjärnan, vi har tittat på ytstrukturen i deras tarmar och på kopplingen mellan svansbitning och köttkvalitet. Men vi har även varit med och räknat ut hur svansbitning påverkar gårdarnas ekonomi och vi har undersökt vilka faktorer på finska svingårdar som påverkar risken för svansbitning.

Djurbeteende är givande och intressant att jobba med, men innebär massor med timmar framför videoinspelningar av djur i olika situationer, alternativt direkta observationer av dessa. Djurs välfärd väcker ofta intresse bland studenter, så tacksamt nog kan vi oftast rekrytera motiverade studenter till våra projekt. Jag undrar om vi genomfört ett enda projekt utan att det gett upphov till minst ett slutarbete i form av en licentiat- eller pro gradu-avhandling!

Inom mitt läroämne – husdjurshållning och välfärd – undervisar vi kommande veterinärer i ämnen som är nära kopplade till vår forskning. Vi erbjuder även tillvalskurser, som i mån av möjlighet är öppna för studenter från andra utbildningsprogram. Under dessa kan man lära sig bland annat om husdjurens beteende, produktionsmiljöns inverkan på djurens välfärd, om djuretik, lagstiftning, och om välfärds- och beteendeforskningens metoder.

Vill du veta mer om vår forskningsgrupp och våra aktiviteter, besök gärna vår hemsida (endast på finska): https://www.helsinki.fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnin-tutkimuskeskus.

 

Läs mer om utbildningsprogrammet i veterinärmedicin.