Mari Pantsar: Ny ekonomisk modell kräver ny typ av kompetens

I januari 2019 offentliggjorde den holländska tankesmedjan Circle Economy en rapport som fick läsarna att stanna upp och tänka till.

Den beskriver hur material cirkulerar i världen. Trots att vi redan nu lever över jordens kapacitet och använder för mycket naturresurser, återcirkuleras endast 9,1 procent av de naturresurser vi tar till användning. Över 90 procent hamnar på tippen, bränns upp eller blir till sopor i naturen. Detta innebär att de tappar sitt värde och det behövs nya naturresurser för nya produkter.

Miljön och ekonomin betalar ett högt pris för den ansvarslösa materialanvändningen. Förr eller senare kommer räkningen att falla på oss alla i form av ökade priser på råvaror och produkter. Att världens befolkning förväntas öka med cirka tre miljarder människor fram till 2050 gör utmaningen ännu större.

Vår nuvarande lineära ekonomimodell som grundar sig på uttag av naturresurser, tillverkning, konsumtion, slit och släng har gjort sitt. Vi måste övergå till en mer hållbar ekonomisk modell: en cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är mycket mer än bara återvinning och återanvändning. Den innefattar produktdesign, delning, att använda produkter som tjänst, att tillverka produkter av återvunna material och att slopa allt svinn. Smart materialanvändning, helt enkelt.

Övergången till cirkulär ekonomi kräver ny kompetens: centralt är materialteknik, design och nya affärsmodeller. Eftersom det inte handlar om en ny teknik utan en total omvandling av vår ekonomiska modell, kommer vi framöver att behöva tänka på nya sätt och ha ny typ av kompetens i samhället i stort. I framtiden är det inte bara experter på cirkulär ekonomi vi behöver, utan experterna inom samtliga områden ska ta till sig principerna för cirkulär ekonomi. Här spelar undervisning och utbildning en central roll. Därför samarbetar vi vid Sitra med alla utbildningsstadier från daghem till universitet för att förankra den nya ekonomiska modellen i praktiska åtgärder.

Mari Pantsar är direktör för temat Kolneutral cirkulär ekonomi vid Sitra.

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch. Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därför vetenskap (skrolla ned).