Ledande ekofysiolog Ram Oren till Helsingfors

6.10.2017
Ram Oren, professor i ekosystemens funktioner och struktur vid Duke University i USA, är en av tre nya toppgäster inom ramen för programmet Erkko Visiting Professor.

Under sin fyraåriga gästprofessur kommer Ram Oren att arbeta i den forstvetenskapliga forskningsgruppen vid Spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper. Enligt Jaana Bäck, professor i skogsekologi, är Oren en av de ledande ekofysiologerna i världen och har arbetat med experimentell forskning i klimatförändringen i årtionden. 

– Oren hade en central roll i FACE-experimentet vid Duke University. Experimentet gick ut på att under dryga tio års tid utsätta en typisk lövskog på den amerikanska östkusten för framtida halter av koldioxid i atmosfären. Undersökningen är fortfarande en av världens mest citerade experimentella undersökningarna i klimatförändringen.

Klimatförändringen och träd

Experimentell forskning om klimatförändringen är mycket kostsam och därför har Oren inte möjlighet att genomföra en 70 miljoner dollars undersökning i stil med FACE i Helsingfors. Här är ett av hans huvudsakliga mål att undersöka trädrötters struktur och funktioner med hjälp av noggranna mätningar. Undersökningen ger ökad kunskap om hur avkastningen från skogar, kolets och energins kretslopp och tillgången till vatten hänger ihop.

Ram Oren

Oren deltar också i ett projekt där man forskar i vattentillförseln till träd och gräs på Afrikas savanner och den totala avdunstningen. 

– Jag hoppas att jag också hinner delta i två andra forskningsprojekt där man utreder den säsongsvisa variationen i mängden kol och kväve i växter och jordmån. Uppgifterna ger kunskap om hur klimatförändringen eventuellt påverkar kol- och kvävebalansen, som i sin tur påverkar trädens tillväxt och förmåga att binda kol, berättar Ram Oren.

Under sin tid i Helsingfors kommer Oren att hålla en kurs om skogsträdens ekofysiologi under klimatförändringen för magisterstuderande och doktorander. 

Finsk forskningskultur attraherade

Oren gästade Finland första gången redan 1999. Han berättar att han mycket väl känner till de finländska forstvetarnas betydande insatser inom de olika forskningsområdena i branschen.

– Jag har alltid gillat Finland och forskningskulturen i landet. Jag upplever att finländska forskare följer god etik och är logiska, rättframma, välorganiserade och ödmjuka. Och förstås uppskattar de god utbildning. 

– Jag hoppas att mina kollegor vid Helsingfors universitet tycker att mina idéer och min approach är nyttiga och att vårt samarbete ger upphov till något nytt och spännande.