Bli expert på Finlands viktigaste naturresurs

30.3.2017
Finland är ett av världens mest skogbeklädda länder. Träd växer överallt i de mest skilda förhållanden. Från ekar i frodiga lundar i söder till vindpinade björkar på fjällsluttningar i norr. Skogen är självklar för de flesta av oss på ett sätt som skiljer oss från människor från många andra länder.

Skogen är också en resurs som står för mycket av Finlands välfärd. Den ger oss arbeten, exportinkomster och många olika produkter. I den framtida bioekonomin har skogen utpekats som en av de viktigaste hörnpelarna för Finlands utveckling. Samtidigt har det också höjts varnande röster för överexploatering och skövling.

Inom skogsvetenskaperna utbildar vi forstmästare som har kunskap och förmåga att förstå och fatta beslut inom detta komplexa system som skogen utgör. Vi undervisar och forskar inom allt möjligt som har med skog, träd och skogliga produkter att göra. Här samsas teoretiker och praktiker, smala specialister och breda generalister, för att vi ska kunna få en så bra grund som möjligt att utbilda studenter. Det finns stora möjligheter att som student specialisera sig på något som man är särskilt intresserad av, men också möjligheter att lyfta blicken och få en bred vy över skogen och dess roll i samhället.

Vi har naturligtvis en bas i traditionell skogskunskap, som skogsskötsel, ekologi, virkeslära, skogsekonomi med mera. Men hela tiden så ändras förutsättningarna och då måste också utbildningen ändras. Ett exempel är skogsuppskattning, det vill säga att mäta stående träd. Vi använder fortfarande ofta enkla instrument, men dessutom har det allt mer kommit att handla om utnyttjande av fjärranalys, som satellitbilder och laserskanning av olika slag. Här pågår ett intensivt forskningsarbete som också avspeglar sig i utbildningen.

Var får man då jobb som färdig forstmästare? Naturligtvis är fortfarande olika delar av skogssektorn, som skogsindustrin, skogscentralerna och andra organisationer, de vanligaste arbetsgivarna. Men vi har också exempel på forstmästare som blir lärare, programmerare, forskare, journalister, jobbar utomlands med mera.

Så har du ett intresse för skog och träd, så har vi en utbildning som kan anpassa sig efter dina intressen och färdigheter. Välkommen. 

 

Läs mer om utbildningsprogrammet i skogsvetenskaper.