Om fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är expert på hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser i Finland och internationellt. Vårt vetenskapsområde omfattar livsmedels- och näringsvetenskaper, mikrobiologi, lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper och ekonomi.

Fakulteten finns på Campus Vik. Årligen utexamineras cirka 250 magistrar och 40 doktorer.

Vår värdegrund och målsättning är att främja hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser genom att bedriva forskning och meddela på forskning baserad undervisning. Vi behärskar hela naturresurskedjan från jord till bord, och skogsvetenskapen från jordmånens kemi till marknadsföring och miljökonsekvenser. Vår forskning baserar sig på naturvetenskap, ekonomi och teknologi. Med vår expertis kommer man långt!