Skogsvetenskaper

Av alla forskningsdiscipliner vid Helsingfors Universitet är det den avdelningen för skogsvetenskaper som rankas globalt sätt högst. Vid avdelningen för skogsvetenskaper idkar man internationellt ansedd skogsvetenskaplig forskning och erbjuder undervisning på högsta nivå i relation till forskningen. Målet med den tvärvetenskapliga verksamheten är att främja ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar användning av skogar samt skogs- och myrmiljöer.

Fokusområden inom forskningen:

  • Skogekologi
  • Hanrering av skogresurser
  • Skogekonomi, marketing och politik