Skogsvetenskaper

Av alla forskningsdiscipliner vid Helsingfors Universitet är det den avdelningen för skogsvetenskaper som rankas globalt sätt högst. Vid avdelningen för skogsvetenskaper idkar man internationellt ansedd skogsvetenskaplig forskning och erbjuder undervisning på högsta nivå i relation till forskningen. Målet med den tvärvetenskapliga verksamheten är att främja ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar användning av skogar samt skogs- och myrmiljöer.

Fokusområden inom forskningen:

  • Växelverkan mellan skogs- och myrekosystemen och klimatförändringen
  • Socioekonomiska förändringar och den globala skogssektorn
  • Nya metoder för hantering av skogsinformation
  • Ekonomisk-ekologiska modeller för skogsanvändning och skogsnaturvård inklusive skogar som en källa till välbefinnande