Doktorsutbildning

Som en del av Helsingfors universitet är Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten medlem i League of European Research Universities, LERU, en sammanslutning av Europas främsta forskningsuniversitet. Fakulteten bedriver nationellt och internationellt ansedd mångvetenskaplig forskning. Doktorandernas insats i forskningen är stor.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som framför allt ger förutsättningar för en karriär som forskare. Doktorsavhandlingens viktigaste del är forskningsarbetet, som görs under handledning av en mer erfaren forskare. I examen ingår också teoretiska studier motsvarande 60 studiepoäng. Den offentliga disputationen är en viktig del av doktorsexamen.  

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan man avlägga agronomie- och forstdoktorsexamen, doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper och filosofiedoktorsexamen. Årligen utexamineras cirka 50 doktorer från fakulteten.  

Examensspråket är i regel engelska, och anvisningarna för doktorsutbildningen finns därför på engelska och delvis på finska.

Dok­tors­ut­bild­ning­en i Helsingfors universtitet