Kontaktuppgifter

Fakulteten verkar på Campus Vik och på andra ställen i Finland.

Ladugårdsbågen 7
PB 27
00014 Helsingfors universitet

Serviceadresser

 • Ansökningsservicen
  Planerar du att söka till Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten för att avlägga en examen?
  Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet svarar på frågor om antagningen av nya studerande.
 • Studentservicen
  Studentservicen i Vik betjänar Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens studenter.
   
 • Forskarstudieärenden
  Studentservicen för doktorander i Vik
  PB 65
  00014 Helsingfors universitet
  E-post:  viikki-phd@helsinki.fi
  Besöksadress:  Biocenter 3, Viksbågen 1, Rum 3801