Avdelningar och andra enheter

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har fem avdelningar och 1 fristående institution som alla ansvarar för flera vetenskapsområden.

Andra enheter som hör till fakulteten

Instrumentcentralen
Instrumentcentralen samordnar anskaffning, underhåll och service av Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens forsknings- och undervisningsapparatur. Dessutom samordnar den fakultetens fastighetsärenden. Instrumentcentralen ansvarar också för fakultetens isotopavdelning och undervisning som anknyter till den. För isotopverksamhetens strålsäkerhet ansvarar laboratoriemästare Kaj-Roger Hurme, och för undervisningen ansvarar överingenjör Aarno Pelkonen.