Magisterprogrammet i Life Science Informatics

Magisterprogrammet i Life Science Informatics

Hur kan matematik och informatik hjälpa dig att förstå naturen?

Livsvetenskaper (Life Sciences) är ett av de strategiska forskningsområdena vid Helsingfors universitet. Det mångvetenskapliga Life Science Informatics-magisterprogrammet (LSI) sammanför toppforskning och forskningsinfrastrukturer i Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE). Som student vid programmet får du tillgång till aktiva forskningssamfund på tre campus: Gumtäkt, Vik och Mejlans. Med hjälp av de unika studiemöjligheter som dessa tre campus erbjuder kan du skräddarsy en mycket attraktiv utbildningsprofil.

LSI-programmet riktar sig till studenter med en bakgrund i matematik, datavetenskap och statistik, och också till studenter som har läst dessa ämnen som biämnen i kandidatexamen och haft t.ex. ekologi, evolutionsbiologi eller genetik som huvudämne.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsigfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.